COAC EXPOSICIÓ PREMIS GIRONA
SEMPERVIRENS ● JARDINERIA
CSCAE CONGRÉS ARQUITECTES
ABXARQUITECTURA ARQUITECTURA
BY ARQUITECTURA ARQUITECTURA
MADRID 2016 CIUDAD ASPIRANTE
IMMOBLES PERELLÓ PROM. IMMOBILIÀRIA
CERTIF. IMMOBILIÀRIS ● PORTAL WEB
CERTIF. IMMOBILIÀRIS ● PORTAL WEB
IMMOBLES PERELLÓ PROM. IMMOBILIÀRIA
GRETA ● CENTRE DE RECERCA