Construir una IDEA és el nostre OBJECTIU.
L'ARQUITECTURA és aquest gran pont

que connecta les IL-LUSIONS a la REALITAT,

en la seva dimensió més humana.

Totes les arts conviuen amb l'arquitectura.

   
Construir una IDEA es nuestro OBJETIVO.

La ARQUITECTURA es como un gran puente

que conecta las ILUSIONES con la REALIDAD,

en su dimensión más humana.

Todas las artes conviven con la arquitectura. 

E-MAIL.:
antoniresina@coac.net

Arquitecte col.legiat nº 23459-1
Col.legi d'Arquitectes de Catalunya.

Demarcació de Barcelona.