RONDA DEL GUINARDÓ RENOVATION
Barcelona, 2011
Ajuntament de Barcelona