SANT SEBASTIÀ SWIMMING POOLS
Barcelona, Spain, 2002
Ajuntament de Barcelona