CENTRE CULTURA CONTEMPORÀNIA BARCELONA - RENOVATION
Barcelona, Spain, 2008-2011
Diputació de Barcelona