"LLÀMPADES I BELLUMES" EXHIBITION
Girona 2005
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona