LLOVERAS&SOLER, arquitectes

ENERGIA I INSTAL.LACIONSveure
OBRES i PROJECTES d'INSTAL.LACIONS


A principis de 2007 amb l’objectiu d’afrontar els nous reptes derivats de la progressiva entrada en vigor del nou Codi Tècnic de l’Edificació, el Decret d’Ecoeficiència i més recentment el nou RITE i la CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS, varem endegar la creació d’un departament específic d’instal.lacions i energia integrat en el si del nostre estudi.
Va néixer així el que ara anomenem
“&nstal.lacions/arquitectes”.

Per tal d’evitar que la creixent complexitat tècnica tendeixi a complicar el diàleg interdisciplinar entre arquitectes i enginyers, des del departament de “&nstal.lacions/arquitectes” hem desenvolupat i sistematitzat en el propi estudi les bases tècniques, el coneixement i el programari necessari per a dissenyar, calcular les instal.lacions arquitectòniques i maquetar el comprotament energètic dels edificis i les seves instal.lacions (LIDER i CALENER), per tal de poder-les desenvolupar sincronitzadament amb el procés i el ritme del propi projecte arquitectònic.

El diàleg amb els equips d’enginyers amb qui col.laborem habitualment s’ha vist reforçat amb la intervenció “&nstal.lacions/arquitectes” , establint un mètode participatiu, àgil i eficaç on els requisits i programes arquitectònics no es desvirtuen amb la implantació i requeriments de les instal.lacions, si no que es desenvolupen i potencien.

Mentre que des de “&nstal.lacions/arquitectes” fonamentalment es treballa el disseny i el càlcul de les instal.lacions implantades al llarg de l’edifici (quantificació i localització, recorreguts, sinergies, relacions amb els sistemes constructius, etc..), la enginyeria col.laboradora treballa el disseny i càlcul de quadres, maquinària, esquemes de principi i les connexions amb els serveis generals exteriors.

Des de LLOVERAS&SOLER, ARQUITECTES, hem aportat la nostra experiència d’aquests darrers 20 anys dissenyant edificis d’us públic (des del Centre Cívic de Can Palet de Terrassa l’any 1991), tenint en compte que el disseny en positiu de les instal.lacions i el comportament climàtic dels edificis, sempre ha estat un aspecte clau de la nostra arquitectura, així com el diàleg i la coordinació amb els diferents agents.

veure
OBRES i PROJECTES D'INSTAL.LACIONS

LLOVERAS&SOLER, arquitectes