LLOVERAS&SOLER, arquitectes

MANTENIMENT i MILLORESveure llistat
Programació i Projectes MANTENIMENT

Mantenir, Millorar i Programar .... tres vectors per abordar la problemàtica que genera el pas del temps en els nostres edificis.
MANTENIR en bones condicions l’edifici vol dir invertir per a que aquest no s’arribi a malmetre, però també vol dir reparar el que inevitablement s’envelleix amb els anys. I cal abordar-ho a temps per tal que el problema no es desbordi i finalment esdevingui crític. Cal plantejar per tant plans d’inversió i una feina continuada de vigilància i d’actuacions.
Introduir el concepte MILLORAR en la resolució del problema -no limitar-se a allargar la decadència del que ja existeix- vol dir platejar propostes de futur i introduir la nota positiva en el discurs: Invertir tenint com a referent únicament el passat si no també el present i el futur. Si ho fem així les actuacions de manteniment i millora són la possibilitat de donar resposta a noves necessitats funcionals (necessitats que quan es va construir l’edifici no existien), posar-se al dia dels requeriments legals i dels paràmetres de mes eficiència i menys consums que cada vegada mes s’estan exigint.
PROGRAMAR les actuacions és un valor afegit, és introduir el concepte estratègia. Cal un bon projecte de Fases d’actuació lligades a les possibilitats d’inversió, però també al funcionament real del dia a dia de l’edifici i de l’activitat del equipament o l’empresa. Cal jugar amb les sinèrgies aprofitant la inversió en manteniment per a també implementar necessitats noves actuals o de futur.
És aquí on la nostra experiència acumulada al llarg dels anys treballant l’arquitectura des de tots els seus àmbits, tant des del projecte i disseny, com des de les direccions de les obres, com redactant estudis de programació de programes i inversions d’edificis públics, etc. pot aportar molts continguts positius als Estudis de Programació de Manteniment i Millora dels Edificis que podem desenvolupar.


veure llistat
Programació i Projectes MANTENIMENT

LLOVERAS&SOLER, arquitectes