2010-09
Obres rehabilitació Fase 1 Can Morral

c/ de la Pagesia s/n
Abrera (Baix Llobregat) (BCN)
...................................................... veure més fotos>

pressupost de l’obra = 265.000 Euros

Promotor:
Ajuntament d'Abrera

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Direcció d'Obra: Miquel Lloveras
Direcció d'Execució: Salvador Llimona -E.Puñeiro

Constructor (fase1): Edivica-2025

Cronologia:
FEIL_2009 - 2009(09) Inici Obra Fase 1 - 2010(07) Final Obra Fase 1

En el marc dels FEIL 2009 es van realitzar les obres de la Fase 1 corresponents a una part de la consolidació estructural de la masia, abastant els següents capítols:
Es va enderrocar la crugia nord-oest de la masia que presentava greus defectes estructurals. En el seu lloc es va aixecar la nova columna del futur ascensor i escala d’incendis, una fita volumètrica de formigó armat vist, així com les ales dels passadissos i lloses dels nous forjats que esdevenen els nous contraforts de la masia.
Es va substituir la teulada vella, reconstruint-la en una posició lleugerament sobre_elevada per tal de configurar un ampli espai d’us públic en el últim pis. Entre les cornises i les façanes, dos finestrals longitudinals obren amplies visuals panoràmiques a nord i a sud, cap la muntanya de Montserrat i cap el parc que envolta la masia. Les antigues bigues de fusta es van recuperar i tractar en tots aquells cassos on va ser possible i es van substituir les més deteriorades. Les jàsseres de fusta principals es van reforçar amb cèrcols col.laborants superiors i amb reforços de plaques metàl.liques estratègicament col.locades.LLOVERAS&SOLER, arquitectes