<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1988

Concurs d'Idees
Font Monumental a la Vila Olímpica

Vila Olímpica,
Barcelona

CONCURS D'IDEES
lema "L'O Cinematique"


Promotor:
Vila Olímpica S.A.


Autors: M. Lloveras, A. Salse, M. Soler, P. Cuesta (arquitectes)


Publicacions:
"Exposició dels Porjectes del Concurs de la Font Monumental a la Vila Olímpica de Barcelona", (COAC Girona) gen. 1990.L’escultura emergeix de l’aigua seguint un joc geomètric ritual. Les coordenades d’Olimpia es treballen mitjançant les tècniques de la geometria descriptiva tradicional, però a escala planetària. Una retícula modular, originàriament implantada a Olimpia, sura perfectament inclinada en el Pla de Barcelona.
Els brolladors d’aigua, els espais i la llum, expliquen l’escultura i li donen argument seqüencial. Un espai cinemàtic, participatiu i accessible mitjançant una llarga plataforma.
LLOVERAS&SOLER, arquitectes