<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2002

Concurs Biblioteca Granollers
"Fàbrica Roca Umbert"

Granollers (Vallès Oriental)

CONCURS OBERT + IDEES
Sup. útil= 1680 m2

Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.)
Area de Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES


Es plantejava la rehabilitació d'una de les naus de l’antiga fàbrica Roca Umbert i ubicar-hi una nova biblioteca.
La proposta es basa en els següents idees força:
1. PROJECTAR LA COBERTA DE LA NAU, amb una actuació constructiva en el teulat i el disseny d'un sostre falç que tracti les encavallades metàl.liques històriques.
2. DISSENYAR L'ESPAI AMB LLUM NATURAL, formant una seqüència de lluernaris que alternen zones de llum càlida de sud amb zones de llum blanca de nord.
3. INTEGRAR la nova zona d'equipaments al conjunt urbà, positivant el Patrimoni Arquitectònic Industrial com a pol d'atracció socio/cultural.
4. CREAR UN GRAN HALL D'ACCÉS, amb l'espai del biblio/bus, i una "caixa d'escales" monumental.

LLOVERAS&SOLER, arquitectes