<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2002

Concurs Blblioteca de Súria i
Sala Polivalent

Súria (Bages)

CONCURS OBERT + IDEES
Sup. Biblioteca = 1.164 m2...Sup. Sala Polivalent = 1.014 m2

Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.)
Area de Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES


La implantació volumètrica de l’edifici s’adapta a la traça de l'antiga sèquia existent. En el solar del nivell superior (actual cinema California),es situa la Sala Polivalent amb un ampli vestíbul en forma de balcó. En el nivell inferior de l’horta es crea el jardí de la bilblioteca, molt ben connectat amb el sector infantil. Els dos nivells es comuniquen amb una amplia rampa que distribueix els disfents sectors de la Biblioteca.
El vestíbul del nou equipament esdevé un gran aparador vidriat des del carrer amb transparències cap el balcó del pati interior de la Biblioteca.


LLOVERAS&SOLER, arquitectes