<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2003

Concurs Sala Polivalent La Torreta

Montmeló (Vallès Occidental)

CONCURS OBERT + IDEES


Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.)
Area de Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES


Es demanava ampliar el Centre Cultural de la vila modernista de la Torreta amb una Sala Polivalent per a 300 persones i un nou Pavelló d'Arts Plàstiques.
La proposta situa la Sala Polivalent en el nivell inferior del futur carrer, soterrada en els jardins històrics de la vil.la. El vestíbul de la Sala es situa en un nivell intermedi amb continuïtat amb les escalinates i rampes del jardí històric.
El vestíbul amb la taquilla i els serveis de guarda-roba i catering, dona accés a les grades retractils desplegades de la Sala.
La nova imatge arquitectònica de l'operació es resumeix bàsicament a l'expressivitat de la gran visera del nou vestíbul oberta al paisatge i al riu.
El programa de les Arts Plàstiques es desenvolupa en una sola planta formant un Pavelló amb accés directe des del porxo existent.
LLOVERAS&SOLER, arquitectes