<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2004

Concurs Escola Bressol c/ Jocs Olímpics

Terrassa (Vallès Occidental)


CONCURS OBERT + IDEES
Superfície = 1.100 m2
Promotor:
Patronat Municipal d'Educació

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES


Es plategen uns criteris de projecte que prioritzin l’eficàcia constructiva, compatibilitzant la funcionalitat arquitectònica amb la qualitat estètica. Donat que els terminis per a la redacció i execució de l’obra són molt ajustats, es plantejaran solucions estructurals i constructives experimentades i el màxim d’esteses en la pràctica habitual actual...........

LLOVERAS&SOLER, arquitectes