<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2005

Concurs rehabilitació Masia de Can Font

les Franqueses del V. (Vallès Occidental)

CONCURS OBERT + IDEES
Superfície = 695 m2


Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.)
Area de Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

La masia és un potent paral•lelepípede de 15 x15 m. de planta i 11 m. d’alçada, construït amb murs de maçoneria de 45 cms de gruix. Tret essencial. Construcció sòlida i de geometria clàssica. Els forjats dels pisos són més lleugers, sempre més efímers, més recanviables. Els 3 cossos interiors definits per les parets de càrrega orientades S/N i l’ull central de l’escala, deixen poc marge de maniobra per a redistribuir l’edifici, per adaptar-lo al nou programa funcional........ Apostem doncs per una renovació de tota l’estructura interna de l’edifici: enderrocar i reconstruir nous forjats sobre una estructura de pilars i jàsseres.
El paral•lelepípede mira al sud, on va obrir-se la seva façana històrica; un portal al pati, on també hi miren els 3 balcons del primer pis i el coronament superior de la galeria d’arcades. Les 3 cares restants eren, són, pràcticament cegues...... Ara cal afegir una nova façana, oberta a la nova plaça urbana de llevant.....LLOVERAS&SOLER, arquitectes