<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2006

Concurs Area Equipaments St Just Desv.

Sant Just Desvern (Barcelonès)

CONCURS RESTRINGIT D'IDEES
.......... " lema: PontsxFases+R "

Superfície aprox, edificació = 4060 m2
Superfície aprox. Urbanització = 5,035 m2


Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.)
Area de Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES


Un encadenat de diferents operacions arquitectòniques ha d’assolir la nova àrea central d’equipaments de Sant Just Desvern. La disponibilitat de diferents solars sotmesos a circumstàncies i problemàtiques diverses, fa que la dimensió temporal adquireixi en aquest cas un protagonisme principal i específic. Espai, Temps i Arquitectura són aquí més essencials que mai.
“Ponts per Fases” resumeix la nostra idea bàsica del projecte: Uns models arquitectònics estratègicament dissenyats per a dialogar amb el desenvolupament de les fases i per a evolucionar amb el temps. Ponts metafòrics, però sobre tot ponts físicament construïts. Les estructures pont han d’unir espais fins ara inconnexos, han d’establir noves relacions, generar nous fluxos circulatoris, iniciar noves tendències. Els ponts salten el buit i silenciosament poden flotar sobre realitats canviants i diverses.
LLOVERAS&SOLER, arquitectes