<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2006

Concurs Biblioteca de Collbató

Collbató (Baix Llobregat)

CONCURS OBERT + IDEES
superfície total construïda (P.B.+P.pis+P.sot.) = 1.679 m2


Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.)
Area de Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES


Es parteix del criteri de conservar al màxim l'obra prèviament executada i de la clausula apuntada en les bases del concurs de mínimitzar els costos del pressupost.
S'ha de tenir en compte que l'edifici original es va concebre com a teatre els anys 80 i que les obres es van paralitzar sense distribucions interiors.
Que el projecte es va reconvertir en Casal Municipal l'any 1997 i que les obres van aturar-se un cop realitzada la reconstrucció de les façanes i de a coberta.
I que ara es planteja reformar el contenidor de l'edifici executat per tal de reconvertir-lo en Biblioteca municipal.
El repte està en redistribuir la planta per tal d'adaptar-la al nou programa funcional i dotar l'espai interior d'una il.luminació natural adient per a les sales de lectura, mitjançant la construcció d' uns grans lluernaris.
LLOVERAS&SOLER, arquitectes