<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2006

Concurs Residencia i Centre de Dia

Lleida (Balàfia II)


CONCURS Restringit (2 voltes)
....... " lema: "Moviment en DO sud"

superfície total construïda (P.B.+4) = 3,706 m2Promotor:
GISA, Gestió d'Infraestructures S.A.

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

El lloc, la geometria i les reduïdes dimensions del solar, la tipologia edificatòria de l’entorn, suggereixen plantejar un edifici en alçada. El Centre de Dia i els Serveis Comuns de la Residència es situen en planta baixa ben connectats amb els accessos del carrer (accés principal en el tram central del front de façana del carrer Vic), amb els accessos de servei interns situats en el pati del centre (menjar de la cuina, magatzem, contenidors, ambulàncies i garatge), i amb el jardí de la Residència (des del vestíbul i opcionalment des de les aules/taller).
La Residència es situa en un bloc longitudinal de 4 plantes d’alçada. A cada una s’hi ubica un Mòdul de la residència, amb un passadís central, habitacions orientades a sud.
El bloc alt de la Residència es desplaça amb un breu “MOVIMENT en direcciÓ sud” de manera que queda perpendicularment orientat amb el nord magnètic. Aquest moviment aconsegueix tres aspectes importants:
• Ocupa la diagonal màxima del trapezi del solar de manera que s’aconsegueix suficient longitud per a desenvolupar la seqüència de les habitacions cap el interior de la parcel•la.
• Relaciona l’alineació de la façana del carrer Vic amb la del bloc interior existent en el pati d’illa.
• Orienta les habitacions i les aules/taller al sol de migdia, cap al jardí arbrat i cap a les vistes del ”sky/line” de Lleida.LLOVERAS&SOLER, arquitectes