<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2007

Concurs CAP Borges Blanques

Borges Blanques (Garrigues)


CONCURS Restringit (2 voltes)
....... " lema: "ACORD 7"

superfície total construïda (P.B.+P.pis) = 2.029 m2


Promotor:
GISA, Gestió d'Infraestructures S.A.
Servei Català de la Salut


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Es proposa una implantació basada en dos blocs allargats perpendiculars al carrer que suporten el gruix del programa funcional de l’edifici, i un tercer cos travesser més lleuger paral•lel a façana que configura l’àrea d’entrada al edifici i el nucli interior de comunicació vertical. La planta en forma de “U” propicia una serie d'espais lliures enjardinats intersticials que permeten una il.luminació natural de tot l'edifici i dialoguen amb l'entorn urbà.
L’ "ACORD" de volums és un dels objectius principals de la de la proposta, un acord que estableixi nexes d'unió entre les tipologies edificatòries del casc antic (raval del Carme) i del nou eixample (’avda. Francesc Macià). Compositivament aquest acord es materialitza en una evolució dels plans de façana i en la seva descomposició per plantes.
Un sòcol en planta baixa de formigó de color intens, defineix els accessos al CAP (públic, ambulàncies). Sobre aquesta basament s'hi apoien els volums principals de l'edifici materialitzats amb lloses horitzontals de formigó vist i plans de façanes revestits amb plafons lleugers de color. El bloc dels consultoris vola sobre el carrer configurant un gran "balcó" amb visuals al carrer. Les façanes del pati són transpararents amb tancaments de vidre protegits per franges de lames. Aquí s'hi localitzen els espais de pas i les zones d'espera públiques del CAP. La resta de volums de les façanes és rematen amb murs de formigó.
LLOVERAS&SOLER, arquitectes