<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2007

Concurs Granja Soldevila /
Centre Formació Ocupacional

Santa Perpetua de Mogoda

CONCURS d'Idees Restringit (2 voltes)
Proposta GUANYADORA ---------------------------------------

superfície total a constrir (P.B.+P.pis) = 2,470 m2
àmbit de l'Estudi de Volums = 3,8 Ha
sostre total Estudi de Volums = 8,220 m2
sostre sota rasant de via pública = 9,300 m2

veure projecte executiu ......................
veure noticies 1

veure noticies 2


Promotor:
Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors:
Josep Germain (geògraf),
Sonia Cantacorps, Ebano-Wey Ekame (estudiants arquitectura)La proposta d'aquest concurs s'integra en l'àmbit territorial més extens que engloba els futurs Parcs Central i Parc dels Ametllers, i s'ha projectat conjuntament amb els altres dos concursos de referència convocats per l'ajuntament. El disseny d'una nova estació de tren, d'un gran aparcament soterrani i d'extensos eixos arbrats, completen i posen en valor els elements del patrimoni arquitectònic i paisatgístic del municipi.
L'objectiu concret d'aquest concurs és dissenyar un nou Centre de Formació Ocupacional annex al conjunt històric de la Granja Soldevila i plantejar un "estudi de volums" dels futurs equipaments del Teatre, d'un Edifici d'habitatges/dotacionals i d'un centre d'oci i comerç amb petits cinemes.
El teló de fons dels edificis històrics existents presideix el nou espai públic, creant una Plaça flanquejada pels volums dels nous equipaments. La façana sud l'ocupa el nou “Centre de Formació Ocupacional”, un edifici horitzontal i lleuger amb un gran jardí arbrat al darrera i una petita plaça de tarongers situada al peu dels contraforts de l’antiga masia. Al nord seguint l'alineació de l’actual biblioteca s’aixecarà el nou Teatre, amb un gran vestíbul envidriat obert a la plaça pública. Una ombrívola pèrgola de més de quaranta metres aixoplugarà les escales mecàniques que baixen cap el saló urbà del nivell inferior, un nou espai on conflueixen cinemes, comerços i aparcaments. L'edifici longitudinal dels habitages/dotacionals remata el conjunt pel front a l'avinguda Onze de Setembre, emmirallant la façana urbana de la ciutat, "flotant" i permetent el pas per sota seu de persones i vehicles.
LLOVERAS&SOLER, arquitectes