<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2007

Parc Central Onze de Setembre

Santa Perpetua de Mogoda

CONCURS d'Idees Restringit (2 voltes)
Proposta GUANYADORA ---------------------------------------

superfície= 7,65 Ha.


veure projecte executiu d'urbanització ...................
veure noticies 1

veure noticies 2


Promotor:
Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors:
Josep Germain (geògraf). Eliseu Guillamon (enginyer agrícola),
Sonia Cantacorps, Ebano-Wey Ekame (estudiants arquitectura)


La proposta s'integra en l'àmbit territorial més extens que engloba el node d'equipaments de la Granja Soldevila i el futur Parc dels Ametllers, i s'ha projectat conjuntament amb els altres dos concursos de referència convocats per l'ajuntament.
Aquest Parc es planteja com un element frontissa entre el front de la ciutat i el sistema d'espais lliures i naturals del municipi. La proposta planteja dues grans zones: un parc més natural a la part baixa; una zona verda longitudinal en forma d'espigó, més urbanitzada i equipada que segueix l'avinguda Onze de Setembre.
La zona de parc recupera el paisatge conreat i obert amb clapes de bosc, típic de les planes vallesanes. L'alineació de plataners del camí existent, creua el parc i es prolonga cap a contrades més llunyanes. Un gran llac, un laberint horitzontal, pistes i jocs sota els arbres, recullen les demandes de lleure dels ciutadans.
L'espigó/mirador està urbanitzat amb criteris geomètrics, amb paviments i arbres coloristes i ornamentals. El desnivell es salva amb una feixa longitudinal de transició que fluctua i en algun lloc es trenca per a formar un teatre grec a l'aire lliure. En el mur s'hi obren petits semisoterranis que acullen locals i serveis del parcs. Sobre la proa més avançada s'hi construeix un emblemàtic quiosc/mirador, un far que flota sobre el parc.

LLOVERAS&SOLER, arquitectes