<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2007

Concurs Parc dels Ametllers


Santa Perpetua de Mogoda

CONCURS d'Idees Restringit (2 voltes)
superfície construïda = 948 m2


veure noticies


Promotor:
Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors:
Josep Germain (geògraf). Eliseu Guillamon (enginyer agrícola),
Sonia Cantacorps, Ebano-Wey Ekame (estudiants arquitectura)

superfície= 3,58 Ha. (entorn referència= 7,60 Ha)


La proposta s'integra en l'àmbit territorial més extens que engloba el node d'equipaments de la Granja Soldevila i el futur Parc Central i s'ha projectat conjuntament amb els altres dos concursos de referència convocats per l'ajuntament.
El Parc es situa al peu del turó de Granollacs, fita paisatgística i element clau del sistema d'espais lliures i naturals del municipi. El petit bosc de pins i xiprers i els pendents conreats amb cereal i ametllers, son una referència projectual principal. Es proposa recuperar la topografia original del turó, cobrint el tall de les vies del tren i construint un gran aparcament soterrani al servei de la nova estació.
Els camins vertebren el parc amb noves línies que connecten la ciutat, el camp, la nova estació, les zones d'estada i les àrees de lleure. Camins vorejats d'arbres fruiters ornamentals que s'endinsen per entre camps de gramínies.
La construcció de nous murs de feixes camuflen l'impacte del talús del tren i recreen el paisatge rural tradicional. Una alineació geomètrica de petits quioscs i pèrgoles acolliran els servies bàsics del parc.LLOVERAS&SOLER, arquitectes