<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2007

Concurs CEIP Baixeres de BCN

Barcelona

CONCURS Restringit (2 voltes) .......
" lema:"CONTINGUT 2/7"
superfície total construïda (P.B.+4 P.pis) = 3,245 m2


Promotor:
GISA, Gestió d'Infraestructures S.A.
Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

El Concurs defineix com a premissa inqüestionable la conservació de les façanes històriques existents ... partim d'un diàleg entre "CONTINGUT" i "continent"...
La planta en forma de "T" permet situat el nucli d'escales i ascensor en el node central de les dues ales i definir dos patis que estructuren l'organització general del col.legi.
El pati d'accés es situa en la façana principal, com una prolongació de l'espai públic .... Aquí la façana històrica actua com una porxada permeable....
El pati posterior de llevant s'obre al pati interior d'illa.
El gimnàs es situa en el terrat, en un "territori" neutre i aïllat, sota una coberta lleugera ....

LLOVERAS&SOLER, arquitectes