<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2007

Concurs Biblioteca Sant Pol de Mar

Sant Pol de Mar (Maresme)
CONCURS OBERT + IDEES

Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.)
Area de Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors:
Sonia Cantacops, Arquitecta - Xavier Saltó, Àbac Enginyers

superfície total construïda (P.B.+ semisoterrani) = 1.045 m2


•S’accedeix a la biblioteca per la nova porta oberta en el tram central de la façana modernista, on actualment hi ha un parament cec.
•La paret de càrrega de l’antiga escola que separava l’ala dels nens de l’ala de les nenes, s’enderroca i es substitueix per una nova encavallada.
•El nou vestíbul es situa en el centre d’un espai diàfan i molt ben il•luminat on hi ha el mostrador de control i préstec. A la dreta si situa la zona de revistes, a l’esquerra la zona infantil i al front una balconada amb escales que baixen a la planta soterrani on hi ha la sala general.
•L’entrada a la Biblioteca queda emmarcada en una amplia panoràmica que mira al terrat, a les teulades del poble i a la visual de l’horitzó marí.
•Sota el terrat si situa la sala de lectura principal. Una coberta plegada obre lluernes orientades a la il•luminació natural de nord. Els pendents contraris orientats perfectament a sud es reserven per a col•locar-hi plaques fotovoltaiques, uns nous elements vidriats energètics, una nova versió dels terrats modernistes.

LLOVERAS&SOLER, arquitectes