<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1998

Concurs d'Idees
Fundació Mies van der Rohe

Montjuich,
Barcelona

CONCURS D’IDEES
lema: 1 Fable & 2 Mirrors


Promotor:
Concurs 2G Competition

Autor: M. Lloveras

La proposta planteja un gran hall multifuncional soterrat i cobert amb un gran mirall d’aigua als peus del pavelló Mies van der Rohe.
Realçat com una "resta arqueològica", el pavelló Mies esdevé un “temple” sobre un basament pètri de sis metres d'alçada ....................


LLOVERAS&SOLER, arquitectes