<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1999

Concurs Centre CEMFORT

Universitat de Vic
Vic (Osona)

CONCURS OBERT + IDEES

Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.)
Area de Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES


La Masia element important del patrimoni arquitectònic de Vic, es rehabilita i s'amplia com a equipament universitari.
Es planteja una potent operació de cirugia, mitjançant un recalçament estructural que aconsegeuix una nova planta soterrani sota el cos central de l'antic edifici. En aquesta planta és situen les aules, i els espais més grans dificilment col.locables dins les crugies de la masia. Les aules resten il.luminades per amplies vidrieres que connecten visualment amb el parc, mentre que la part administrativa del centre aprofita els espais històrics dels pisos superiors.

LLOVERAS&SOLER, arquitectes