<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1983

Plaça de la Creu Gran de Terrassa

Terrassa (BCN)

CONCURS D'IDEES (primer classificat)
Projecte Bàsic i d'Execució.


veure projecte executiu d'urbanització .............

Promotor:
Gerència Municipal d'Urbanisme de Terrassa

Autors: M. Lloveras, A. Salse, M. Soler (arquitectes)

superfície urbanitzada = 1334 m2
pressupost de l'obra = 36.173.487 Ptes


La plaça, inserida en un teixit urbà de finals del XVIII, organitza la malla d'un pre-eixample alhora que vincula el casc antic de la població amb els nous ravals. L'antiga creu de terme ha tingut al llarg de la historia un paper simbòlic principal; en el moment actual la creu i la font del seu basament presideixen la plaça i estableixen una fita urbana en el recorregut entre el casc antic de Terrassa i el conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere..................LLOVERAS&SOLER, arquitectes