<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2015

Obres rehabilitació Fase 2 Consolidació

c/ de la Pagesia s/n
Abrera (Baix Llobregat) (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície ampliació = 181 m2
superfície reformada = 1.083 m2
pressupost de l’obra = 296.635 Euros


Promotor:
Ajuntament d'Abrera

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Direcció d'Obra: Merce Soler i Miquel Lloveras
Direcció d'Execució: Marga Lillo

Constructor (fase2): Grupo RAVI

Cronologia:
2004(09) Concurs Idees - 2005(01) Adjudicació projecte
2006(02) Projecte Executiu
FEIL_2009 - 2009(09) Inici Obra Fase 1 - 2010(07) Final Obra Fase 1
2015 (02) Inici Obra Fase 2 - 2015(12) Final Obra Fase 2


La Fase 2-Consolidació té com a objectius:

1). Executar la totalitat de la evolvent exterior de d’edifici, protegint-la per la següent Fase.

2). Habilitar la Sala Polivalent de la crugia de llevant de la banda del riu per al seu ús públic, dotant-la d’una màxima multifuncionalitat,

---- 2a). Pavelló del riu.
S’enderroca tal i com estava previst el forjat existent molt degradat i irreparable, així com els pilars i les jàsseres centrals per tal de aconseguir una planta totalment lliure.
La crugia es cobreix amb una teulada metàl.lica lleugera tipus sandvitx apoiada sobre bigues alleugerides i corretges d’acer.
La cambra d’instal.lacions que en el projecte de referència es situava sobre una coberta invertida, ara es trasllada a un recinte exterior, fora del mur de la banda del riu de la masia.

--- 2b).Paisatge.
Sense renunciar a cap dels objectius del projecte de referència de l’equipament públic, aquesta Fase 2-Consolidació aposta per la projecció de Can Morral cap el parc i els horts que discorren als seus peus seguint la llera del riu Llobregat. La Sala Polivalent obre visuals cap a la panoràmica del riu, buscant la llum, tornant a obrir les antigues finestres altes que estaven tapiades.

--- 2c). Multifuncionalitat.
--- 2c)1. El nou paviment de la sala és construeix amb materials més econòmics i més polifuncionals. La solera s’executarà amb helicòpter afegint al formigó colorant i pols de sílice, aconseguint un paviment de prestacions industrials però d’acabat polit i decoratiu.
--- 2c)2. L’espai reservat a la tarima es preveu amb una tarima lleugera tipus espai públic. D’aquesta manera s’aconsegueix una sala polivalent plana més amplia i un considerable estalvi econòmic.
--- 2d). Fase transitòria útil.
Bo i adaptant-se a la disponibilitat econòmica actual s’aposta per posar en funcionament una part de la masia per al seu ús públic.
LLOVERAS&SOLER, arquitectes