<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       rehabilitació estructural -- 2011-09
Rehabilitació Teatre Ametlla de Merola

Colònia Industrial de l'Ametlla de Merola
Puig-reig (Berguedà)

Projecte Executiu
superfície = 940 m2
Pressupost de l'obra= 1.017.340 Euros


Promotor:
Ajuntament de Puig-reig - AA.VV.de l’Ametlla de Merola

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Direcció d'Obra:
Miquel Lloveras - Mercè Soler -LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES. S.L.P


Direcció d'Execució: Ramón Escalé Santaularia, arquitecte tècnic Ajunt.Puig-reig

Constructor: Obres i Construccions Jordi Serra S.L.
Instal.lacions Escenografia: Fresnel S.A.


Cronologia:
2008 (05) Projecte Executiu Fase (1) - 2009 (05) Inici d'Obra Fase 1a -
2010 (03) Final d'Obra Fase 1a - 2011 (01) Final d'Obra Fase 1b -
2011 (10) Final d'Obra Fase 1c

L’antic edifici del 1902 presentava una sèrie de patologies motivades pel pas del temps i pels canvis soferts en el seu entorn original. La seva simplicitat constructiva a base de murs de maó i encavallades de fusta, assentats sobre la volta de pedra de l’antic canal hidràulic i sobre el mur de contenció dels antics horts, feia imprescindible una proposta d’actuacions específiques i detallades. La primera Fase de les Obres es van orientar en aquesta direcció: consolidar l’edifici existent bo i preparant les bases del futur Teatre. D’aquesta manera es va actuar en els següents aspectes:
• Es va consolidar la façana sud assentada sobre el mur, mitjançant pous de pilotatge, sobre els quals es va muntar la escala d’incendis i les passeres de fusta amb les sortides d’emergència del teatre, de la caixa escènica i dels camerinos.
• Es va construir l’altell dels camerinos mitjançant una estructura metàl.lica assentada sobre micropilotis, els quals salven la volta soterrada de l’antic canal.
• Es va rehabilitar la caixa escènica i totes les teulades i encavallades de fusta del teatre.
• Es va reformar el terra inclinat del teatre, construint un nou paviment pla i polifuncional, sobre del qual en el futur s’implantaran les grades retràctils.
• El teler de fusta de la caixa escènica i els decorats de paper dels Pastorets (elements dels patrimoni històric i cultural), s’han mantingut al interior de la caixa escènica condicionada com un sector d’incendi protegit amb un teló metàl.lic tallafocs. Ignifugació del teler i encavallades de fustaLLOVERAS&SOLER, arquitectes