<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1996-94

Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
del Poble Nou,

Plaça de la Cultura,
Terrassa (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície construïda = 1165 m2
pressupost de l’obra = 111.730.238 ptes


Promotor:
Gerència Municipal d'Urbanisme de Terrassa

Autors: M.Lloveras i M.Soler (arquitectes)

Col•laboradors:
E. Xercavins (estructura), J. Ferrer (instal•lacions), A. Torras (aparellador)

Constructor: TEYCO S.L.

Publicacions:
AB. nº 58 COAC Barcelona, juny 1997
Primera Biennal Arquitectura del Vallès. 2001

La transformació urbanística d'una antiga Central Elèctrica configura la nova Plaça amb el Centre Cívic rematant la testera de les noves promocions d'habitatges. ............... El cos principal de la Sala d'Actes es situa en el pis 1, elevat amb potes de formigó sobre la plaça. Sota aquesta caixa vestida d'acer brillant, s'hi aixopluguen els pavellons dels Serveis Municipals i una Sala Polivalent distribuïts amb mampares de colors..............LLOVERAS&SOLER, arquitectes