2010-09
Centre Estudis Locals i
Museu del Menhir de Mollet del Vallès

Avda. Antoni Gaudí
Masies de Can Flequer i Can Pantiquet
...................................................... veure més fotos >>

Projecte Bàsic i d'Execució
sup. Ampliació = 655 m2 .... sup. Rehabilitació = 958 m2
sup.construida TOTAL = 1.613 m2
Pressupost de Contracta = 3.694.234 Euros


projecte guanyat per .................... Concurs d'Idees
veure noticies 1


Promotor:
Ajuntament de Mollet

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors:
A.Colom i J.Granada, estructura - LL&S&instal.lacions, disseny/càlcul -
Àbac Enginyers, maquinària i esquemes de principi - E.Puñeiro, arq.tècnica -
Mar Gutierrez, estudiant d'arquitectura

Cronologia:
2009 (02) Adjudicació per Concurs - 2009 (06) Projecte Bàsic - 2010 (01) Projecte Executiu

Can Flequer és la típica masia de 3 cossos de planta baixa i pis, coberta a dues aigües, amb portal i finestrals gòtics; al seu costat Can Pantiquet té en canvi la tipologia d’un gran i vell casalot. Aquest binomi de singular volumetria i considerable valor patrimonial, ara s’amplia per tal d’acollir el nou Museu del Menhir i l’Arxiu Històric.
El nou Accés públic situat en la façana de migdia defineix la nova imatge urbana del equipament, amb la singular façana de lames/tubs verticals i amb la coberta piramidal de la gran lluerna de la sala de consulta. A la dreta Can Flequer es remodela com una gran Sala de Reunions i Exposicions amb els portals històrics oberts a la Plaça. A l’esquerra, la Sala de Consulta esdevé el gran “aparador” de l’Arxiu molt públic i visible. La seqüència de vestíbuls interiors, sales i patis culminen en el que serà la icona principal de l’edifici: la gran Sala del Menhir, la seva lluerna fa de cúpula coronant un espai concentrat i màgic. En els pisos superiors hi ha les sales de reunions, de treball i la resta de despatxos. El nucli d’escales i l’ascensor es situen en la façana nord entre les masies i el nou edifici del Dipòsit de l’arxiu que es construeix semi/soterrat en la part posterior de la plaça, un edifici de murs de formigó protegit com un búnquer però revestit de vidre, on s’hi grafien imatges, colors i rètols, que expliquen el contingut del contenidor.


LLOVERAS&SOLER, arquitectes