<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2015-14

Aula del Parc i Magatzems
Parc Central Onze de Setembre

Avda. Onze de Setembre
Santa Perpetua de Mogoda

Projecte Bàsic i d'Execució
sup.construida TOTAL 137 = m2
Pressupost Obra = 160.583 Euros

Promotor:
Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Cronologia:
2014 (12) Projecte Executiu
2015 (06) Inici Obra
2015 (12) Final Obra

S’alineen 5 contenidors marítims reciclats que s'utilitzaran com a magatzems del parc. I presidint el centre de l'alineació l'edifici nou de l'Aula, un volum de major alçada i sostre inclinat de xapa corten.
L'espai de l'aula s'obre amb un gran aparador cap a la pista de educació viària on es situen les portes d'entrada i, davant per davant, amb un gran finestral amb vistes al llac.
El interior es configura tot revestit (parets i sostre) de tablero de fusta OSB de virutes orientades i sostre amb bigues de fusta laminades.
A la volumetria metàl.lica del conjunt s'hi superposa un pergolat de fusta cuperitzada, que a la porta d'entrada configura una visera.
Els colors dels contenidors marítims pauten un conjunt vistós i singular, dialogant amb l'acer corten rovellat de l’aula i amb l'aparença natural de la fusta.
En els extrems s’incorporen uns plafons lluminosos de planxa perforada galvanitzada, dos fars que miren un cap el llac i l’altre de cara al passeig dels arbres de colors.

LLOVERAS&SOLER, arquitectes