<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1994-92

Centro del Parque Arquelògico
de la Campa Torres,

Campa Torres
Xixón (Asturias)

Projecte Bàsic i d'Execució
superfície construïda = 948 m2
pressupost de l’obra = 102.028.719 ptes


Promotor:
Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Gijón

Autors: M. Lloveras, M. Soler, P. Cuesta (arquitectes)

Col•laboradors:
E. Xercavins (estructura), A. Fabregat (instal•lacions), J.L.Garcia Sambade (aparellador)

Publicacions:
SEMINARIO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, Ministerio de Cultura, Dir. Gral Bellas Artes. Madrid 1993.
ASTURES. Gran Enciclopedia Asturiana. Gijón 1995

L'edifici constitueix l'equipament central del Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres de Gijón. La rehabilitació i ampliació d'uns antics bunquers militars pauta la nova arquitectura soterrada que tan sols es mostra en determinats punts emergents derivats de les necessitats d'accés i de il•luminació. El programa del Centre s'aglutina entorn a les dues estructures de formigó existents: una sala de conferències al bunquer oest (zona de Divulgació) i una sala d'estudi al bunquer est (zona d'Investigació). Com a vincle d'unió entre ambdós àmbits es situen les sales d'exposicions, la cafeteria i el magatzem-taller ............LLOVERAS&SOLER, arquitectes