<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1999-98

Reforma del Museu d'Arqueologia
de Catalunya-Olèrdola

Jaciment arqueològic d’Olèrdola,
(Alt Penedès/Garraf) (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície construïda = 156 m2
pressupost de l’obra = 8.850.000 ptes


Promotor:
Museu d'Arqueologia de Catalunya,
Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya


Autors: Lloveras & Soler, arquitectes

Col•laboradors:
Nuria Molist, (arqueòloga), Marc Valls, (disseny gràfic)

Constructor: VALLROM

Publicacions:
AB. nº 72 (Revista Arquitectes de Bcn) pp.48. COAC Barcelona, febrer 2000

El nou CENTRE D'INTERPRETACIÓ es projecta amb un nou accés situat en la façana principal de l'edifici. La porta dissenyada com a rètol de senyalització, indica l'entrada al centre i esdevé una referència des del jaciment arqueològic. Les parets interiors es revesteixen amb els nous plafons explicatius......... La nova teulada metàl•lica lleugera de l'AULA/TALLER es recobreix superiorment amb un aplacat de fusta baquelitzada, a to amb l'estètica del porxo existent i de la muralla romana........


LLOVERAS&SOLER, arquitectes