<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2004-1999

Centre Cultural de Cardedeu

Avda. Rei en Jaume,
Cardedeu (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície construïda = 1194 m2
pressupost de l’obra = 1.163.503 Euros


Promotor:
Ajuntament de Cardedeu, Diputació de Barcelona (O.T.C.)

Autors: LLOVERAS & SOLER, arquitectes

Col•laboradors: R. Brufau (estructura), A. Fabregat (instal•lacions),
H. Arau (estudi acústic), A. Floriach (aparellador)

Constructor:
ACSA Agbar Construcions
INDE-4 (grades retractils

Publicacions:
INDE (Informació i Debat Col·legi Arquitectes Catalunya) pag. /. Barcelona, octubre 2004

La sala polivalent es planteja com el node central del futur centre socio-cultural més ampli que s'ha de desenvolupar per fases. Es tracta d'un contenidor de doble nivell, amb un vestíbul d'accés al nivell de l'avinguda, la sala multifuncional a nivell de semisoterrani i el magatzem/rera escenari accessible des del carrer posterior. Una visera i un parament vidriat defineixen la façana principal d'accés. El vidre reflecteix l'activitat urbana exterior, alhora que configura el vestíbul com el gran aparador del centre cultural...............


LLOVERAS&SOLER, arquitectes