<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2003-2001

Centre P.E.S.I.C. Torre d'en Gorgs

Masia Torre d'en Gorgs,
Barberà del Vallès (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície construïda = 2848 m2
pressupost de l’obra = 433.000.000 Ptes

Promotor:
Ajuntament de Barberà del Vallès

Autors: LlOVERAS & SOLER, arquitectes

Col•laboradors: R. Brufau (estructura), A. Fabregat (instal•lacions),
A. Floriach, S. Claret (aparelladors)

Constructor: Teyco S.L.

Publicacions:
INDE (Informació i Debat Col·legi Arquitectes Catalunya) pag. 72/73. Barcelona, juny 2004

El cos principal de la masia esdevé el node docent i administratiu; l’antic graner acull els locals d’entitats; el celler es converteix en sala d’actes; i l’ala de les cavalleries en aules. Alhora es construeixen trens nous grans tallers que rematen l’ala NE del recinte, completant el pati en forma de "U".
El nou accés del centre s’obre en l’angle NW, orientat cap l’estació i el centre urbà proper. Un gran vestíbul annex a la sala d'actes, s'obre amb àmplies vidrieres cap les visuals del bosc de l'entorn. A continuació, un pati pergolat de vidre, esdevé el node central de distribució, amb l'ascensor i l'inici de les tres llargues passeres ortogonals que vertebren el nou conjunt.
El portal de la muralla i la façana històrica de migdia es conserven, potenciant els vincles entre el nou equipament i el parc urbà que l’envolta..................LLOVERAS&SOLER, arquitectes