1984
Torre Paloma

Avda. Vallés, 14,
Matadepera(BCN)


Projecte Bàsic i d'Execució. No construït.
Reforma i ampliació d'Habitatge unifamiliar aïllat


Autors: M. Lloveras, A. Salse, M. Soler (arquitectes)

LLOVERAS&SOLER, arquitectes