<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1990

Estudi per a pintora a Cabrils

c/ Mirasol, 10,
Cabrils (Maresme) (BCN)


Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Promotora:
Concepció Camí i SolerLLOVERAS&SOLER, arquitectes