<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1985

Habitatge S.Q.79

c/ Sant Quirze nº 79,
Terrassa (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
Rehabilitació d'Habitatge unifamiliar entremitgeres


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors: J. Margarit (aparellador)

Constructor: Emilio Fèlix
LLOVERAS&SOLER, arquitectes