<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1986

Torre Carballo

c/ Pizarro, 31,
Cerdanyola (BCN)


Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
Habitatge unifamiliar aïllat


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors: J. Margarit (aparellador)

Constructor: Boada

LLOVERAS&SOLER, arquitectes