<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       989

Habitatge M30

c/ Maresme, 30
Terrassa (BCN)


Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
Ampliació d'habitatge unifamiliar


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors: S. Navarro (aparellador)

Constructor: Emilio Fèlix


LLOVERAS&SOLER, arquitectes