<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1996-2001

Edifici d'Habitatges promoció Municipal

c/ Costa Rica
Terrassa (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície construïda = 3.315 m2
pressupost de l'obra = 203.000.000 Ptes


Promotor:
Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa S.A.

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors:
E. Xercavins (estructura), P. Cols (enginyer),
S. Navarro (aparellador)

Constructor: Construcciones Diaz

Publicacions:
Segona Biennal Arquitectura del Vallès. 2003. (pag.25)

El solar de forma molt irregular, era una peça residual d'un sector perifèric d'eixampla encaixat entre la ciutat i els primers pendents de la serra de les Martines................ El projecte determina un volum principal assentat en un nivell intemig del pati interior. Aquest cos es configura com un sector de cilindre de 30 m. de radi, de façana corbada estucada de color ocre, coronada pels frontons d'una coberta inclinada descomposta en tres plans radials. Les tres vidrieres verticals de forma piramidal pauten els nuclis d'escala, mentre que les balconades trapezoïdals alternades rítmicament, complementen la composició horitzontal.............


LLOVERAS&SOLER, arquitectes