1985
Parc de l'Estació dels Catalans
de Terrassa segons "Puigcolapi"

Rambla d’Egara,
Terrassa (BCN)

Pla Especial superfície = 45 HA

guanyat per Concurs Internacional d'Idees
veure Projecte d'Urbanització


Promotor:
Ajuntament de Terrassa, Gerència Municipal d’Urbanisme

Autors:
Miquel Lloveras, Mercè Soler, Antoni Salse (arquitectes)


Publicacions:
- Al Vent nº 66 "Puigcolapi", la idea triomfadora per la nova Rambla", pp. 29, Terrassa 1984.
- Arte i Cemento 10/10/84. "Puigcolapi, un proyecto para descongestionar Tarrassa", pp. 70-78L’alliberament del sol ocupat per les vies del tren significava poder recuperar una traça topogràfica singular del centre urbà de Terrassa (el turó de l’Argila) i posar-la en valor com element del patrimoni paisatgístic de la ciutat.
El nou parc fluïa des de l’eix central de la Rambla d’Egara (l’antiga riera del Palau) fins els jardins de les Escoles Pies i Fundació Busquets. Un bosc i el llac reflexaven simètricament l’alineació dels arbres de la rambla. El nou bloc residencial acuradament encaixat en la nova Plaça de les Andanes, configurava un saló urbà obert i de transició cap el Portal de Sant Roc i el centre històric de la ciutat.
LLOVERAS&SOLER, arquitectes