<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2015

Obres rehabilitació Fase 2 Consolidació

c/ de la Pagesia s/n
Abrera (Baix Llobregat) (BCN)

Projecte Bàsic i d'Execució. Direcció d'Obra
superfície ampliació = 181 m2
superfície reformada = 1.083 m2
pressupost de l’obra = 296.635 Euros


Promotor:
Ajuntament d'Abrera

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Direcció d'Obra: Merce Soler i Miquel Lloveras
Direcció d'Execució: Marga Lillo

Constructor (fase2): Grupo RAVI

Cronologia:
2015 (02) Inici Obra Fase 2 - 2015(12) Final Obra Fase 2

En .


LLOVERAS&SOLER, arquitectes