<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2003

Concurs Rehabilitació Masia Can Morral


Abrera (Baix Llobregat)(BCN)


CONCURS OBERT + IDEES
Proposta guanyadora

Superfície aprox. = 1.190 m2


Promotor:
Ajuntament d'Abrera

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

La Masia de Can Morral es localitza en la confluència de tres ambits importants: A) la " Ciutat ", B) la " Plana conreada d'ametllers ", C) el " Bosc dels penya-segats del riu Llobregat ". El nou equipament de Can Morral haurà de ser capaç de potenciar la integració d'aquests tres àmbits mitjançant un nou espai dinàmic i amb potencial funcional de futur.
Plantegem accedir a la masia des de l'actual camp d'ametllers, des de la rasant alta de la vialitat urbana. Des d'aquest un camí d'accés entrarà al jardí interior de la masia, passant per un pas controlat per la casa del guarda. A l'esquerra quedarà en la gran recinte reservat per a les futures ampliacions de l'equipament com a Museu de la Pagesia. El portal històric existent en la tanca sud, serà una porta d'accés al bosc públic. El jardí interior de la masia es reorganitza per tal de donar resposta al nou programa de l'equipament. Aquest espai esdevindrà una nova " Plaça ", punt de trobada de l'activitat lúdica i cultural del centre. El nou nucli d'ascensor i escales s'aixecarà on actualment hi ha el vell frontó. Aquest element esdevindrà un contrapunt arquitectònic d'estil modern incorporat al conjunt, marcant l'entrada al centre i fent-lo emblemàtic.  


LLOVERAS&SOLER, arquitectes