<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1998

Plaça de la Creu Gran

Terrassa (BCN)

Projecte d'Urbanització. Direcció d'Obra
superfície urbanitzada = 1094 m2
pressupost de l'obra = 40.849.997 Ptes


projecte guanyat per ........................... Concurs d'Idees

Promotor:
Gerència Municipal d'Urbanisme de Terrassa

Autors: Lloveras & Soler, arquitectes

Col•laboradors:
Serveis Tècnics Municipals R.San Martín (UPC, Estudis Luminotècnics), S. Navarro (aparellador)

Constructor: COPCISA

Cronologia:
1983 (02) Concurs d'Idees (1er. Premi) - 1990 (12) 1er. Projecte Executiu -
1998 (06) 2on. Projecte Executiu - 1998 (07) Inici d'Obra - 1998 (12) Final d'Obra

Publicacions:
AB. nº 75 (Revista dels Arquitectes de Bcn) pp. 38. COAC Barcelona, set.2000 Primera Biennal Arquitectura del Vallès. 2001. (pp. 84) INDE Informació i Debat (Revista del COAC) oct. 2001 (pp.17)


Es dissenya un paviment geomètric i singular que enfazitza el monument situat en el centre. La malla retícular de 7.50 metres es materialitza amb perfils metàl.lics UPN d'acer inoxidable ancorats a un paviment d'asfalt, rematat perimetralment amb una àmplia franja de lloses de granit on es situen els arbres tarongers i el mobiliari urbà................................LLOVERAS&SOLER, arquitectes