<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2001

Estudi d’Estratègies
per la Promoció del Patrimoni Històric i Paisatgístic

Barberà del Vallès (BCN)

Promotor:
Ajuntament de Barberà del Vallès

Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES

Col•laboradors:
J. Germain (geògraf), C. Subirana (historiadora)


L’estudi analitza els principals Bens Arquitectònics i Culturals de Barberà del Vallès, a partir d’una visió pluridisciplinar que abasta els aspectes històrics, arquitectònics, paisatgístics i naturals, formulant les següents línies estratègiques:
1.La seva DIFUSIÓ.
2.La seva PROTECCIÓ i CONSERVACIÓ
3.Una RECUPERACIÓ ACTIVA plantejant propostes que adaptin el patrimoni existent a les demandes funcionals actuals.LLOVERAS&SOLER, arquitectes