<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1986

Ponència "Ciutat i Territori",
debat "Terrassa 2001"

Terrassa (BCN)

Promotor:
Comissió Organitzadora del debat "Terrassa 2001"

Autors:
Departament D'urbanisme I Ordenació Del Territori
Escola Arquitectura Del Vallès
Miquel Lloveras, Mercè Soler (arquitectes)

Publicacions:
Edició de Ponències del "Debat Terrassa 2001"


L'encàrrec de la Ponència plantejava la necessitat de generar un debat ciutadà que havia de reflexionar sobre el futur urbà de Terrassa i les seves possibilitats de desenvolupament i transformació. Les bases per a pautar el debat es varen concretar en la elaboració d'una cartografia temàtica, interpretativa i analítica. En aquesta es grafien i llegeixen els aspectes essencials que condicionen les possibles operacions urbanes futures. Una sèrie d’opcions exemplars mostraven com calia "utilitzar" el document, suggerint determinades propostes sota diferents supòsits, obrint així el pretès debat.

LLOVERAS&SOLER, arquitectes