<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1999

Anella Verda, Directrius
entre el massís del Garraf i el Penedès

Parc Natural del Garraf, Olèrdola, Foix
Alt Penedès–Garraf (BCN)

Promotor:
Servei de Parcs Naturals (Diputació de Barcelona)

Autors:
M. Lloveras, M. Soler (arquitectes), J. Germain (geògraf)


Publicacions:
AREA Revista Debats Territorials. "Directrius ......" (pp.243-250). Diputació de Barcelona. Març 2000


Les directrius tenen com a objectiu la realització d’una primera proposta de prolongació de l’Anella Verda de la Diputació de Barcelona, des del massís del Garraf cap a la plana del Penedès, orientant-se vers la serralada Prelitoral ................

LLOVERAS&SOLER, arquitectes