<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1996

Concurs d'Idees ZAL Port de Barcelona

Delta del Llobregat
Zona Franca del Port de BCN

CONCURS D'IDEES
Sup = 32 HA


Promotor:
UIA Barcelona 96
Unió Internacional d'Arquitectes amb la col.laboració de
l'Autoritat Portuaria de Barcelona


Autors: M. Lloveras M.Soler, arquitectes


El concurs d'idees es va organitzar amb motiu de XIX Congrés de l'Unió Internacional d'Arquitectes celebrat a Barcelona l'any 1996, amb el propòsit de propiciar una reflexió projectual que complementés els debats del Congrés. El tema del concurs era l'ordenació del futur recinte d'accés i àrea de serveis annexes a la ZAL (Zona d'Activitats Logístiques del Port de Barcelona). L'interès del tema no es centrava tan sols en l'escala del nou programa funcional; sinó també i sobre tot en el polèmic i conflictiu enplaçament proposat: l'actual llit del riu Llobregat un cop s'hagi desviat el tram final de la seva desembocadura.
La nostra proposta es basa en minimitzar l'impacte ambiental del desviament fluvial que es vol dur a terme. Els nous edificis projectats es reconeixen com un dic que barra efectivament el pas a les aigües del riu, però aigües avall el llit sec no s'artificialitza sinó que resta com uns aiguamolls protegits. La nova porta d'entrada a la ZAL esdevé així també una porta que tanca i protegeix una nova Reserva Natural no accessible. Els nous edificis es plantegen camuflats, amb cobertes vegetals ondulants, com si fossin dunes. Amplies vidrieres i tècniques parets de vidre observen silenciosament el vol dels ocells sobre els aiguamolls. Tot plegat pot ser una gran paradoxa: la tècnica dialogant amb la natura.

LLOVERAS&SOLER, arquitectes